Obezite Ameliyatı Sonrası İlaç Kullanımı

Obezite Ameliyatı Sonrası İlaç Kullanımı


Obezitesi olan bireylerin büyük bir çoğunluğunda fazla kiloya ek olarak diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, karaciğer hastalıkları, astım gibi hastalıklar eşlik etmektedir. Bu kronik hastalıkların yönetiminde çoğunlukla ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Tüp mide ve gastrik bypass gibi mide küçültme operasyonları obeziteye ek olan bu hastalıkların iyileştirilmesinde etkili olmaktadır.

Obezite cerrahisi, gıda alımı ve buna bağlı olarak vücuda kalori girişini azaltarak kilo vermeyi sağlamaktadır. Kalori alımını kısıtlamaya ek olarak, mide küçültme operasyonları vitaminler, mineraller ve ilaçların da emilimini potansiyel olarak etkilemektedir. Hastalar, ameliyattan sonra tipik olarak hızlı bir kilo kaybı dönemi yaşarlar. Hızlı kilo kaybı, yüksek tansiyon ve diyabet gibi ilaçlarda sık sık ilaç dozlarında ayarlamalar gerekebilir.

 

Tüp mide ameliyatı sonrası ilaç kullanılabilir mi?

Mide küçültme ameliyatlarından sonra, mevcut bir hastalığınızın tedavisi için kullandığınız bir ilaç bulunuyorsa, cerrahınız ilacın ne şekilde kullanılacağı hakkında sizi yönlendirecektir.

İlaçların vücudunuz tarafından emilebilmesi ve kullanılabilmesi için;

 • Katı formdaki ilaçlarınızı sıvı formdakilerle veya ezerek toz formda kullanmanızı önerebilir.
 • Çiğnenebilir tablet kullanıyorsanız, tamamen çiğnedikten sonra üzerine çok az bir miktar su içerek ağzınızı temizleyebilirsiniz.
 • Vücut ağırlığınıza göre dozlanan ilaç kullanıyorsanız, kilo takibinizi yaparak doktorunuzu bu konuda bilgilendirmeniz gerekebilir.

 

Tüp mide ameliyatı sonrası kullanılan ilaçlar nedir?

Ameliyat sonrası dönemde hızlı kilo kaybı safra kesesi taşı oluşturma riskini arttırmaktadır. Bu durumu önlemek adına doktorunuz Ursofalk benzeri safra taşı önleyici bir ilaç kullanmanızı isteyebilir.

 

Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAİD) kullanımı

Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar; iltihabı azaltmak, ağrıyı kesmek, soğuk algınlığını gidermek ve ateş düşürmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Yaygın olarak kullanılan steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlara aşağıdakiler örnek olarak verilebilir.

 • Aspirin
 • Parasetamol
 • İbuprofen ( Advil)
 • Aleve
 • Dolarex
 • Dicloflam
 • Voltaren
 • Celebrex

NSAİD ilaçlar, mide çeperini mide asidinden koruyan mukus oluşumunu engeller. Mide dokusunun mide asidine fazla maruz kalmasıyla ülser, mide kanaması, mide zarında delinme gibi rahatsızlıklara neden olabilir.

Gastrik Bypass ve mide bandı gibi uygulamalardan sonra hastalar bu mide rahatsızlıkları için daha yüksek risk altındadır. Bu nedenle, mide duvarına zarar vermemek adına NSAİD ilaçların kullanılması önerilmez. Tüp mide ameliyatından sonra ise, doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.

 

Antidepresan kullanımı

Obezitesi olan bireylerin, genel olarak %53,8’i hafif bilişsel bozukluk sorunu yaşamaktadır. Hastaların %36’sı depresyon, %11 ‘i anksiyete tanısı almaktadır. Hastalar çoğunlukla bariatrik cerrahi operasyonundan sonra, antidepresan tedavilerine devam eder. Bununla birlikte,  obezite ameliyatından sonra anksiyete ve depresyon belirtilerinde belirgin bir düzelme görülmektedir. Bu nedenle, semptomların düzeldiği hastalarda ilaç dozlarında değişiklik ve gerekirse ilaç kullanımının kesilmesi söz konusu olacağı için, ameliyattan sonra doktorlarınızla iş birliği içinde ilaç düzenizi yeniden belirlemenizde fayda bulunmaktadır.

 

Alerji ilaçları kullanımı

Bariatrik cerrahiden sonra, daha önce kullandığınız alerji ilaçlarınızı doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.

 

Kan sulandırıcı kullanımı

Bariatrik cerrahiden sonra, cerrahiye bağlı olarak damarda pıhtı oluşma ihtimali yüksektir. Bu pıhtı oluşumu ameliyat sonrası ölümlerin önde gelen nedenleri arasındadır. İleri yaş, hareketsiz yaşam, fazla kilo gibi etkenler pıhtı oluşumu için risk faktörüdür. Bu durumu önlemek adına cerrahınızın reçete ettiği kan sulandırıcı ilaçları dikkatli bir şekilde kullanmanız hayati bir önem taşır.

 

Tiroid ilacı kullanımı

Obezite ve hipotiroidzm birbiriyle yakından ilişkili iki yaygın hastalıktır. Hipotiroidzm yani tiroid hormon eksikliği azalmış metabolizma, vücut ağırlığı ve toplam enerji harcanması ile yakından ilişkilidir. Hipotiroidi hastalarının çoğu tiroid hormon tedavisi görmektedir. Tiorid ilaçlarının emilimi ince bağırsaktan gerçekleşmektedir. Gastrik Bypass operasyonundaki anatomik değişikliğe bağlı olarak tiroid ilacına gereksinim artmaktadır. Bununla birlikte, obezite cerrahisinden sonra yaşanan kilo kaybı ile tiroid hormonları olan T3 ve TSH düzeylerinde düşüşe neden olmaktadır. 

 

Anti-diyabetik ilaç kullanımı

Tip 2 diyabet, obezite cerrahisi geçiren hastalarda yaygın olarak görülen obeziteye ek bir hastalıktır. Bariatrik cerrahinin kan şekeri üzerindeki etkisi diyabetli hastalarda şiddetlidir ve operasyon türüne göre etkisi değişiklik gösterebilir. Metformin, Diaformin, Glifor gibi ilaçlar diyabet hastalığının tedavisinde sık kullanılmaktadır. Obezite ameliyatından sonra, meydana gelen kilo kaybıyla birlikte ilaca olan gereksinim düzeyi değişmektedir.Çoğu hastada ameliyattan sonra şeker ilacı dozunun tekrar ayarlanması gerektiği için kan şekeri takibinizi dikkatli şekilde yapmanız önemlidir.

 

Mide koruyucu kullanımı (Proton – pomba inhibitörleri)

Proton pompa inhibitörleri, mide duvarındaki bezlerin ürettiği mide asidinin azaltılmasını sağlayan ilaçlardır. Proton pompa inhibitörleri genellikle reflü, ülser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Tüp mide ve gastrik Bypass gibi bariatrik cerrahi operasyonlarından sonra ülser gelişimi yaygın bir sorundur. Operasyondan sonra doktorunuz tipik olarak 6 hafta boyunca kullanmanız için mide koruyucu ilaç reçete edecektir.

Scroll to Top